Stemmen

Created with Sketch.

Stemmen

Steeds meer waarheden die elkaar uitsluiten. Steeds meer partijen waarop we onze stem kunnen uitbrengen. Helpt dat ons vooruit?

De franse filosoof Bruno Latour analyseert dat groei een doodlopende weg is, omdat we maar één aarde hebben. De verwoestende gevolgen van ongeremde groei zien we terug in de klimaatcrisis, in de bodem- en luchtvervuiling, en in de groeiende kloof tussen arm en rijk. Een groot deel van de elites heeft het ideaal van een gedeelde wereld opgegeven: de transitie van lokaal naar globaal faalt en leidt tot klimaatontkenning en vluchtelingencrisis.

Hij betoogt dat we een nieuwe oriëntatie moeten vinden, waarin alle partijen met een belang voor elkaars voortbestaan een stem moeten hebben. Dus ook de natuur, de lucht, het water, de grond, het klimaat, de insecten, de vogels. Het aardse zou een nieuwe oriëntatie kunnen bieden. Alleen dan kunnen we door onderhandelen rekening houden met alle belangen. Helpt dat ons niet vooruit?    

Ik zou graag mijn stem geven aan het aardse.