stress in body and mind

Created with Sketch.

stress in body and mind

Direct na Pasen was ik uitgenodigd om een workshop te geven aan een internationale groep promovendi aan de Universiteit van Maastricht. Het was een uitprobeersel voor de promovendi en een try-out voor mij. De vraag was om een workshop te geven over ‘stress in body and mind’, waaraan ik heb toegevoegd ‘en je balans terugvinden’. Er waren dertien promovendi op de uitnodiging afgekomen. Ze waren afkomstig uit India, Zuid-Afrika, Ghana, en verschillende Europese landen waaronder Nederland. Bij aanvang maakten ze melding van chronische overbelasting. Ze bevestigden dat lichaam en geest zorg nodig hebben om goed te functioneren. Over het algemeen wisten ze niet zo goed hoe ze dit zouden moeten aanpakken.
Stress is een hoogst subjectief verschijnsel zonder eenduidige definitie. Over het algemeen wordt het gezien als een onbalans tussen eisen en mogelijkheden. Het is bewezen dat continuerende hoge stress niveaus kunnen leiden tot beschadiging van de ontspanningsrespons (nervus vagus en hormoonbalans).
De workshop had drie doelen: 1) de bronnen van stress te identificeren en te verkennen, 2) nieuwe openingen te vinden voor stressreductie, en 3) er een goed gevoel aan over te houden. De deelnemers benoemden stress vooral als ongezonde druk en eisen van buitenaf. Ze zagen stress vooral in ’the mind’. In de workshop hebben we verkend welke interne factoren een rol spelen bij het ontstaan van stress, zoals ambities, verwachtingen, emoties en gedragspatronen. We hebben onderscheid gemaakt in gezonde stress en ongezonde stress, want zonder gezonde stress kom je je bed misschien niet uit. Hierna bekeken we de ACT-video over de ‘struggle switch’, https://www.youtube.com/watch?v=rCp1l16GCXI. Deze video laat zien waarom emoties als angst groter worden als we ze vermijden of bestrijden. De video spoort ons aan om (zelfs pijnlijke) emoties te accepteren en omarmen, zodat de emoties voorbij kunnen gaan, zonder dat we onnodig lijden creëren.

We hebben een paar ademhalingsoefeningen gedaan om lichamelijk te werken en het stressniveau omlaag te brengen. Een snelle stress test aan het begin liet zien dat het gerapporteerde stressniveau gemiddeld 2,92 was op een schaal van 1-5 (1 was compleet ontspannen en 5 was compleet gestresst). Na een ademhalingsoefening van drie minuten was het gemiddelde stressniveau gedaald naar 2,09. Verder hebben we signalen van stress verzameld en gekeken naar de wegen waarlangs stress in het lichaam tot stand komt, zoals het (autonome) zenuwstelsel (gas- en rempedaal), hormonen, hartslag en hart ritme variabiliteit. Tenslotte hebben we een veelvoud aan mogelijkheden en opties verkend om persoonlijke veerkracht en balans te verbeteren, zoals een gezonde leefstijl, sociale steun, time-management, het accepteren van je emoties, voldoende slaap, en hartcoherentie door middel van ademhalingsoefeningen.

Het was een grote hoeveelheid informatie om te verwerken voor de promovendi, maar als Doctor in spe zijn ze goed getraind in informatieverwerking. Ze vonden de informatie nieuw en goed bruikbaar, hadden nieuwe inzichten opgedaan en zagen nieuwe kansen voor stress reductie. De oefeningen hadden tenslotte ook geleid tot verlaging van stress. De try-out is dus succesvol geweest, en ik hoop dat de promovendi de nieuwe kansen oppakken voor hun persoonlijke veerkracht en welzijn.