Contract

Created with Sketch.

contract

Het eerste intakegesprek is gratis. Daarin bekijken we of coaching een antwoord kan bieden op jouw vraag en of we met elkaar in zee willen gaan. Als dat zo is stellen we een contract op. In het contract staan mijn uitgangspunten, zoals de gelijkwaardige relatie, mijn vertrouwelijkheid en gedragscode, en de klachtenregeling. Er staat omschreven wat je precies van mij kunt verwachten, zoals mijn steun voor wat je wilt bereiken en mijn feedback en rapportages. Er staat ook wat ik van de coachee verwacht, zoals reflecties, oefeningen doen en afspraken nakomen.

werkwijze

In de eerste sessie bespreken we wat je wilt bereiken met het coachtraject, en wanneer je tevreden kunt zijn met het resultaat. Dat doen we zo precies mogelijk. De coachgesprekken vinden in de regel om de twee weken plaats en duren maximaal 1,5 uur, het gewenste aantal stellen we samen vast (minimaal 6). De coaching vindt in principe plaats bij mij thuis in Veenendaal (zie contact). Aanvullend kunnen we contact hebben via skype en email.
Ik nodig je uit om een logboek bij te houden, reflectieverslagen te maken en de oefeningen uit te voeren. Door in je eigen leefsituatie te oefenen heb je zelf de regie over je vorderingen.

 

kosten en belastingaftrek

Voor studenten geldt een tarief naar draagkracht (in overleg). Voor onderwijsinstellingen is het tarief € 80,- p uur (excl BTW). Kosten worden per kwartaal gefactureerd.
Kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding zijn boven een bedrag van € 250,- volledig fiscaal aftrekbaar, mits het traject aan een aantal voorwaarden voldoet. Het gaat dan om kosten die gezien worden als ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. Mijn coachpraktijk is bij de KvK geregistreerd onder nummer 70150540 met BIK code ‘85599 – Studiebegeleiding, vorming en onderwijs.’
Kijk voor de exacte voorwaarden op de site van de Belastingdienst.